Józef Beck


Pułkownik dyplomowany w stanie nieczynnym, artylerzysta konny, dyrektor gabinetu wojskowego marsz. Józefa Piłsudskiego. Od listopada 1932 do września 1939 r. kierował polską polityką zagraniczną. Wyznaczony na to stanowisko przez Piłsudskiego starał się jak najdłużej prowadzić politykę równowagi w stosunkach z dwoma wielkimi sąsiadami – Związkiem Sowieckim i Rzeszą Niemiecką. Przyczynił się do zawarcia z nimi układów o nieagresji. Działał na rzecz porozumienia państw Europy Środkowej. Przez przeciwników oskarżany niesłusznie o proniemieckość. U progu II wojny światowej doprowadził do zawarcia sojuszu z Wielką Brytanią i wzmocnienia aliansu z Francją. Po agresji sowieckiej na Polskę, nocą z 17/18 września 1939 r. ewakuował się wraz z rządem RP do Rumunii, gdzie został internowany.

copyright © 2014 portretywojenne.com