Bronisław Hellwig ps. "Bruno"


Podczas okupacji niemieckiej działał w Szarych Szeregach, skąd 1 sierpnia 1943 r. został, wraz ze swoją drużyną o kryptonimie "CR-500", przekazany do oddziału "Agat" (późniejszy "Pegaz", a wreszcie batalion "Parasol"). Podchorąży Hellwig był, jako znakomity kierowca, uczestnikiem wielu akcji bojowych tej jednostki. Brał m.in. udział w akcjach "Braun" i "Kutschera". W akcji "Stamm", 5 maja 1944 r., mając przewieźć rannych do szpitala, został ciężko ranny w głowę. Ścigany przez Niemców, zdołał wywiązać się z powierzonego zadania, ratując kolegów przed dostaniem się w ręce Gestapo. Ten niesamowity pościg stał się legendą.

copyright © 2014 portretywojenne.com