Zdzisław Pacak-Kuźmirski


Jak głosi kodeks oficerski „oficer nie opuszcza swoich żołnierzy i wraz z nimi oddaje się do niewoli”. Por. Pacak, obrońca warszawskiej Woli z 1939 r., trafił do obozu jenieckiego Oflag II C Woldenberg. Podjął trzy próby ucieczki, z których każda była niezmiernie pracochłonna i błyskotliwa. Skuteczna okazała się ta ostatnia. Wraz z paroma kolegami, pod strażą "wartownika" uzbrojonego w karabin z drewna i fałszywy mundur niemiecki, wyszedł z obozu przez bramę główną. Po przedarciu się do okupowanej Polski walczył w podziemiu, m.in. jako zastępca dowódcy oddziału wydzielonego Komendy Głównej AK "Osa-Kosa 30".

copyright © 2014 portretywojenne.com